ULTRA EXTENSION CORD

כבל הארכה לפנסי ULTRA
יצרן: Petzl
156.00
כבל ההארכה מאפשר למשתמש להפחית את משקל הפנס על הראש על ידי הארכת כבל הסוללה והנחת הסוללה בכיס, על רתמה וכו'.

אורך: 1.1 מטר.
משקל: 75 גרם.

תקנים: CE
שלוש שנות אחריות

דף הוראות היצרן
כבל ההארכה מאפשר למשתמש להפחית את משקל הפנס על הראש על ידי הארכת כבל הסוללה והנחת הסוללה בכיס, על רתמה וכו'.

אורך: 1.1 מטר.
משקל: 75 גרם.

תקנים: CE
שלוש שנות אחריות

דף הוראות היצרן