* * * מבצע צבירת נקודות הסתיים בסוף חודש ספטמבר 2017 * * *
ניתן להשתמש בנקודות קיימות עד לסוף פברואר 2018