ASAP

מכשיר לבלימת נפילה על חבל
יצרן: Petzl
₪ 755.00
720.00

ה-ASAP  מעניק הגנה קבועה בפני נפילה.

- בולם נפילות, החלקות וגלישות לא מבוקרות.

- לעבודה בסביבה אנכית או משופעת.

- ננעל על החבל גם אם אוחזים בו בזמן נפילה.

 

עיל וקל לשימוש:

- נע מעלה ומטה בחבל ללא צורך בהפעלה ידנית.

- קל להתקנה ולהסרה בכל נקודה על החבל.

- ניתן לשימוש בשילוב עם ASAP'SORBER - סופג אנרגיה לעבודה במרחק מהחבל.


לעבודה בחבלים בקוטר שבין 10-13 מ"מ. 

מגיע עם טבעת אוטומטית OK TRIACT-LOCK. 

 

משקל: 370 גרם (כולל הטבעת).

תקנים: CE EN 353-2, CE EN 12 841 type A. 
אחריות לשלוש שנים.

  

דף הוראות יצרן

ה-ASAP  מעניק הגנה קבועה בפני נפילה.

- בולם נפילות, החלקות וגלישות לא מבוקרות.

- לעבודה בסביבה אנכית או משופעת.

- ננעל על החבל גם אם אוחזים בו בזמן נפילה.

 

עיל וקל לשימוש:

- נע מעלה ומטה בחבל ללא צורך בהפעלה ידנית.

- קל להתקנה ולהסרה בכל נקודה על החבל.

- ניתן לשימוש בשילוב עם ASAP'SORBER - סופג אנרגיה לעבודה במרחק מהחבל.


לעבודה בחבלים בקוטר שבין 10-13 מ"מ. 

מגיע עם טבעת אוטומטית OK TRIACT-LOCK. 

 

משקל: 370 גרם (כולל הטבעת).

תקנים: CE EN 353-2, CE EN 12 841 type A. 
אחריות לשלוש שנים.

  

דף הוראות יצרן