ANTISNOW M10 ANTIBALLING

לוחות למניעת הצטברות שלג בתחתית הנעל
יצרן: Petzl
*
115.00
לוחות המתחברים בקלות לקרמפון ועוזרים במניעת הצטברות של שלג בתחתית הנעל.
לכל קרמפון יש ANTISNOW ייחודי המתאים לו.

אחריות ל-3 שנים.

דף הוראות היצרן
לוחות המתחברים בקלות לקרמפון ועוזרים במניעת הצטברות של שלג בתחתית הנעל.
לכל קרמפון יש ANTISNOW ייחודי המתאים לו.

אחריות ל-3 שנים.

דף הוראות היצרן